Nieuwsberichten

Kwalificaties ICT

Opleiders starten met uitvoering keuzedeel GEO ICT

Dit schooljaar wordt in het mbo gestart met de keuzedelen. Die zijn ontwikkeld om actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt snel een plek in het beroepsonderwijs te geven. Onderwijs en bedrijfsleven investeren op deze wijze in een toekomstbestendige balans tussen vakmanschap en innovaties. Een mooi voorbeeld daarvan is het keuzedeel GEO ICT.

Lees meer over: Opleiders starten met uitvoering keuzedeel GEO ICT

Advies over het certificeren van keuzedelen

Sinds de herziening van de kwalificatiestructuur zijn keuzedelen onlosmakelijk verbonden met het middelbaar beroepsonderwijs. Om voor het niet-bekostigd onderwijs een leven lang leren te stimuleren, besloot het ministerie van OCW om te onderzoeken welke keuzedelen in aanmerking zouden kunnen komen om te koppelen aan een door de minister erkend certificaat.

Lees meer over: Advies over het certificeren van keuzedelen

Handreikingen keuzedelen Duits voor ICT-dossiers gereed

De laatste jaren constateerde de Lerende Euregio dat er in de beroepsgerichte kwalificatiedossiers binnen het mbo steeds minder expliciet aandacht was voor Duits. En dat terwijl in veel beroepen en in een groot aantal regio’s de betekenis van de Duitse taal en cultuur voor bedrijven en toekomstige arbeidskrachten (vanuit een economisch- en arbeidsmarktperspectief) zeer groot is. Met de komst van de keuzedelen in het mbo zag de Lerende Euregio haar kans om het tij te keren.

Lees meer over: Handreikingen keuzedelen Duits voor ICT-dossiers gereed