Nieuwsberichten

Loket MBO ICT vergelijkt de inhoud van reguliere ICT-opleidingen met de inhoud van ICT-certificaten die er volgens het bedrijfsleven toe doen. Vanwege de herziening van de kwalificatiestructuur en het feit dat ook certificeringslijnen regelmatig aangepast worden aan de ontwikkelingen in het vakgebied, dienen alle vergelijkingen die Loket MBO ICT in beheer heeft geactualiseerd te worden. Als eerste presenteren we de geactualiseerde blauwdruk van CompTIA

In 2002 wordt het project blauwdruk geboren. In het kader van MBO Taskforce ICT vraagt het bedrijfsleven om duidelijk te maken hoe certificeringslijnen zich inhoudelijk verhouden tot de landelijk door het ministerie van OCW vastgestelde ICT-kwalificatiestructuur. Met als doel om opleiders duidelijk te maken waar ze de inhoud van certificeringen kunnen integreren binnen het curriculum. Samen met experts uit zowel bedrijfsleven als onderwijs is de werkwijze al jaren onveranderd gebleven. Certificerende partijen stellen een eerste vergelijking op. Dit concept wordt gebruikt als discussiestuk in een expertmeeting. In deze bijeenkomst wordt de vergelijking waar nodig aangepast en vervolgens definitief gemaakt voor publicatie.

GvsRk5vHIn 2015 verzoekt CA-ICT Loket MBO ICT om de activiteiten met betrekking tot de diplomavergelijkingen te continuëren. Vanwege de herziening van de kwalificatiestructuur is het van belang om de bestaande documenten te actualiseren. Vanuit het bedrijfsleven wordt bovendien nog steeds waarde gehecht aan certificering. Als eerste wordt er gestart met CompTIA. CompTIA biedt certificeringslijnen die niet aan merken of producten zijn gekoppeld (vendor neutral). Hierdoor passen hun certificaten prima in het landschap waar ook partijen als Cisco en Microsoft actief zijn.

De certificeringen van CompTIA zijn de laatste jaren aangepast aan de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zaken als Cloud, Security en Mobile Devices hebben uiteraard een plek gekregen in een certificaat als A+. Tegelijkertijd biedt de herziene kwalificatiestructuur ook alle ruimte om deze moderne ontwikkelingen te integreren. Vandaar dat het belangrijk is om te starten met de actualisering van de blauwdruk. Met als eerste resultaat de vergelijking met CompTIA. Deze kunt u hier bekijken. De komende tijd willen we ons gaan focussen op de actualisering van de diplomavergelijkingen met Cisco en Microsoft.