• Loket MBO ICT

  Welkom op hét platform voor scholen en bedrijven binnen sector ICT en Creatieve Industrie. Deze website richt zich specifiek op het mbo. Lees meer
 • CA-ICT Awards

  Is uw leerling of stagiair een echte kanjer? Dan maakt hij (of zij) kans op één van de 10 Awards die Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT in 2016 wederom ter beschikking stelt. Lees meer
 • Beroepenwedstrijden

  Ook in 2016 organiseren we de CA-ICT beroepenwedstrijden. De winnaars maken kans op een CA-ICT award van €2.500. Lees meer
 • Diplomavergelijkingen

  De Blauwdruk ICT laat u in één oogopslag de overeenkomsten en verschillen zien tussen reguliere diploma's en particuliere certificeringen. Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Vakmensen in de ICT zijn hard nodig. Nu en in de toekomst. Door 10 studiebeurzen van €2.500 beschikbaar te stellen, moedigt CA-ICT leerlingen en stagiairs aan om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
  Lees meer
 • Onder de vlag van Loket MBO ICT informeert InAspire zowel het bedrijfsleven als het onderwijs over de ontwikkelingen binnen sector ICT en Creatieve Industrie. De laatste nieuwtjes uit de sector op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven.
  Lees meer
 • Als opleidings- en ontwikkelingsfonds binnen sector ICT helpt CA-ICT organisaties bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen. Door expertise ter beschikking te stellen en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren zij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsing van werknemers in ICT-functies.
 • Loket MBO ICT organiseert sinds 2002 de ICT-beroepenwedstrijden. Steeds met het doel om vakmanschap en excellentie in het zonnetje te zetten. In opdracht van CA-ICT organiseerde InAspire namens Loket MBO ICT de wedstrijd van 2016 tijdens Skills Heroes.
  Lees meer
 • De Blauwdruk ICT laat u in één oogopslag de overeenkomsten en verschillen zien tussen reguliere diploma's en particuliere certificeringen
  Lees meer
 • Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen scholen gebruik maken van de herziene kwalificatiedossiers. Het betreft ICT Support, ICT- en mediabeheer en Applicatieontwikkeling.
  Lees meer
 • Loket MBO ICT is ook actief op LinkedIn. In de groep MBO-ICT onderwijs in Nederland delen meer dan 1000 leden hun bevindingen met betrekking tot de diverse ontwikkelingen in sector ICT.

Nieuwsberichten

 • Opleiders starten met uitvoering keuzedeel GEO ICT
 • Eerste inzicht aanbod keuzedelen
 • Unieke samenwerking binnen Innovatielab Cyber Security
 • Advies over het certificeren van keuzedelen
 • ICT Lab Utrecht anticipeert op een veranderende arbeidsmarkt
 • InAspire vertegenwoordigt CompTIA in Nederland
 • Terpstra reikt CA-ICT awards uit tijdens Techniekpact
 • Diplomavergelijking CompTIA geactualiseerd

Dit schooljaar wordt in het mbo gestart met de keuzedelen. Die zijn ontwikkeld om actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt snel een plek in het beroepsonderwijs te geven. Onderwijs en bedrijfsleven investeren op deze wijze in een toekomstbestendige balans tussen vakmanschap en innovaties. Een mooi voorbeeld daarvan is het keuzedeel GEO ICT.

Lees meer

Onderwijs en bedrijfsleven hebben de afgelopen periode gewerkt aan de ontwikkeling van keuzedelen. De komende jaren wordt er ingezet op het monitoren van het aanbod. Matcht het aanbod in het register met het aanbod dat de scholen aan hun studenten doen? Matcht het met de keuze die de studenten maken? 

Lees meer

Unaniem enthousiast zijn ze, de studenten, docenten en bedrijven die het komende studiejaar deelnemen aan het Innovatielab Cyber Security te Amsterdam. Binnen het Innovatielab wordt intensief samengewerkt aan voor ondernemingen actuele vraagstukken rond digitale veiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit. 

Lees meer

Sinds de herziening van de kwalificatiestructuur zijn keuzedelen onlosmakelijk verbonden met het middelbaar beroepsonderwijs. Om voor het niet-bekostigd onderwijs een leven lang leren te stimuleren, besloot het ministerie van OCW om te onderzoeken welke keuzedelen in aanmerking zouden kunnen komen om te koppelen aan een door de minister erkend certificaat.

Lees meer

ICT Lab Utrecht is een initiatief van Dialogic innovatie & interactie in samenwerking met het ICT College van ROC Midden Nederland. Binnen dit Lab maken ICT-studenten op het mbo kennis met slimme ICT-toepassingen buiten de traditionele ICT-sector. Dit zal hen beter uitrusten voor de arbeidsmarkt die door toedoen van ICT razendsnel verandert. ICT Lab Utrecht is mede mogelijk gemaakt dankzij cofinanciering van Economic Board Utrecht en het Opleidingsfonds voor de ICT-sector (CA-ICT).

Lees meer

CompTIA, wereldwijd distributeur van leveranciersonafhankelijke ICT-certificaten voor werknemers in de technologische industrie, gaat een samenwerkingsverband aan met InAspire om ICT-expertise in Nederland via leveranciersonafhankelijke ICT-certificeringen te bevorderen 

Lees meer

CA-ICT moedigt studenten aan om hun ICT-talent te ontwikkelen. Vakmensen in de ICT zijn tenslotte hard nodig. De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de werving en de selectie van studenten voor de CA-ICT awards. De jury heeft 10 studenten geselecteerd om de studiebeurs ter waarde van €2.500 in ontvangst te nemen. Tijdens de afsluiting van de jaarconferentie van Techniekpact, zijn de winnaars in het zonnetje gezet door Doekle Terpstra (Aanjager Techniekpact) en Louis Spaninks (Directeur CA-ICT)

Lees meer

Loket MBO ICT vergelijkt de inhoud van reguliere ICT-opleidingen met de inhoud van ICT-certificaten die er volgens het bedrijfsleven toe doen. Vanwege de herziening van de kwalificatiestructuur en het feit dat ook certificeringslijnen regelmatig aangepast worden aan de ontwikkelingen in het vakgebied, dienen alle vergelijkingen die Loket MBO ICT in beheer heeft geactualiseerd te worden. Als eerste presenteren we de geactualiseerde blauwdruk van CompTIA

Lees meer