• Loket MBO ICT

  Welkom op hét platform voor scholen en bedrijven binnen sector ICT en Creatieve Industrie.
 • CA-ICT Awards

  Vakmensen in de ICT zijn hard nodig. Nu en in de toekomst. Door studiebeurzen beschikbaar te stellen, moedigt CA-ICT leerlingen en stagiairs aan om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Diplomavergelijkingen

  De Blauwdruk ICT laat u in één oogopslag de overeenkomsten en verschillen zien tussen reguliere diploma's en particuliere certificeringen. Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • Vakmensen in de ICT zijn hard nodig. Nu en in de toekomst. Door 10 studiebeurzen van €2.500 beschikbaar te stellen, moedigt CA-ICT leerlingen en stagiairs aan om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
  Lees meer
 • Onder de vlag van Loket MBO ICT informeert InAspire zowel het bedrijfsleven als het onderwijs over de ontwikkelingen binnen sector ICT en Creatieve Industrie. De laatste nieuwtjes uit de sector op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven.
  Lees meer
 • Als opleidings- en ontwikkelingsfonds binnen sector ICT helpt CA-ICT organisaties bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen. Door expertise ter beschikking te stellen en zonodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleren en sponsoren zij initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsing van werknemers in ICT-functies.
 • Loket MBO ICT organiseert sinds 2002 de ICT-beroepenwedstrijden. Steeds met het doel om vakmanschap en excellentie in het zonnetje te zetten. In opdracht van CA-ICT organiseerde InAspire namens Loket MBO ICT de wedstrijd van 2016 tijdens Skills Heroes.
  Lees meer
 • De Blauwdruk ICT laat u in één oogopslag de overeenkomsten en verschillen zien tussen reguliere diploma's en particuliere certificeringen
  Lees meer
 • Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen scholen gebruik maken van de herziene kwalificatiedossiers. Het betreft ICT Support, ICT- en mediabeheer en Applicatieontwikkeling.
  Lees meer
 • Loket MBO ICT is ook actief op LinkedIn. In de groep MBO-ICT onderwijs in Nederland delen meer dan 1000 leden hun bevindingen met betrekking tot de diverse ontwikkelingen in sector ICT.

Nieuwsberichten

 • Oud-winnaars jureren ICT-beroepenwedstrijden
 • Derde rapportage Monitor Keuzedelen gepubliceerd
 • De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022
 • Hoe is het met IT Talent Grant winnares Hilde Weerts
 • Hoe is het met IT Talent Grant winnaar Heiko van der Heijden?
 • CA-ICT Awards 2018
 • Studiebeurzen uitgereikt tijdens jaarcongres ECP
 • Internationale belangstelling voor Blauwdruk ICT

Van 15 t/m 17 maart staan de IJsselhallen te Zwolle in het teken van de nationale beroepenwedstrijden voor het vmbo en mbo. Duizenden leerlingen en studenten hebben meegedaan aan voorrondes, provinciale kampioenschappen en kwalificatiewedstrijden om uiteindelijk één van de honderden finalisten te zijn die tijdens Skills Heroes strijden om de beste genoemd te mogen worden in een bepaald vakgebied. Ook sector ICT is vertegenwoordigd. 

Lees meer

Eind vorig jaar hebben 71 scholen informatie aangeleverd voor de derde rapportage van de Monitor Keuzedelen. Deze levert zowel op landelijk als op schoolniveau interessante informatie op. Op de website van Herziening MBO vindt u een overzicht terug van het aanbod van keuzedelen door het bekostigd onderwijs dat informatie heeft aangeleverd voor deze monitor. 

Lees meer

Eind vorig jaar publiceerde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. In deze tweejaarlijkse rapportage voortvloeiend uit het Project Onderwijs Arbeidsmarkt publiceert ROA de voorspellingen op de arbeidsmarkt voor de middellange termijn.We zetten de belangrijkste conclusies op een rijtje.

Lees meer

In 2017 hebben CA-ICT, CGI en Global Knowledge 6 IT Talent Grants ter beschikking gesteld in de vorm van een studiebeurs ter waarde van €2.500. Loket MBO ICT volgt de winnaars om verslag te doen van hoe zij hun ICT-talent verder ontwikkelen. Vandaag vragen we aan Hilde Weerts hoe het met haar gaat.

Lees meer

In 2017 hebben CA-ICT, CGI en Global Knowledge 6 IT Talent Grants ter beschikking gesteld in de vorm van een studiebeurs ter waarde van €2.500. Loket MBO ICT volgt de winnaars om verslag te doen van hoe zij hun ICT-talent verder ontwikkelen. Vandaag vragen we aan Heiko van der Heijden hoe het met hem gaat.

Lees meer

CA-ICT moedigt studenten aan om hun ICT-talent te ontwikkelen. Vakmensen in de ICT zijn tenslotte hard nodig. ij roepen daarom docenten en praktijkopleiders op om ICT-talenten in 2018 aan te melden, die volgens hen in aanmerking komen voor een studiebeurs van CA-ICT. 

Lees meer

Op 16 november jongstleden vond het jaarcongres van ECP plaats, waarbij 6 Dutch Digital Delta IT Talent Grants en 10 CA-ICT awards aan talentvolle studenten van het MBO (10), HBO (4) en WO (2) werden uitgereikt. De studiebeurzen, ter waarde van 2.500 euro, werden mogelijk gemaakt door CA-ICT, CGI en Global Knowledge.

Lees meer

Afgelopen week organiseerde CompTIA haar Member & Partner Conference EMEA in London. Nederland was goed vertegenwoordigd tijdens deze bijeenkomst en leverde twee bijdragen waarin de diplomavergelijkingen (Blauwdruk ICT) prominent aan de orde kwamen

Lees meer