yourwaytotheicttop

Blauwdruk ICT

Particuliere certificeringslijnen en reguliere diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat verschilt, wat komt overeen? Wij vergelijken de inhoud van reguliere ICT-opleidingen met de inhoud van ICT-certificaten. Weet u op welke onderdelen een ICT-diploma overeenkomt met een ICT-certificering van bijvoorbeeld Microsoft, Linux of Novell? De blauwdruk geeft u daar snel een antwoord op. U kunt de verschillende richtlijnen in het menu rechts selecteren per vendor of per kwalificatieprofiel.

De blauwdruk is een overzichtelijke matrix waar de onderdelen van de inhoud van het ICT-diploma worden afgezet tegen de onderdelen van de bekende ICT-certificeringen.Particuliere certificeringslijnen en reguliere diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat verschilt, wat komt overeen? Wij vergelijken de inhoud van reguliere ICT-opleidingen met de inhoud van ICT-certificaten. Weet u op welke onderdelen een ICT-diploma overeenkomt met een ICT-certificering van bijvoorbeeld Microsoft, Linux of Novell? De blauwdruk geeft u daar snel een antwoord op. De blauwdruk is een overzichtelijke matrix waar de onderdelen van de inhoud van het ICT-diploma worden afgezet tegen de onderdelen van de bekende ICT-certificeringen.

Belangrijk voor het bedrijfsleven
Voor werkgevers is het goed om te weten wat een diploma waard is en wat het precies behelst. Als werkgever bent u bekend en vertrouwd met certificaten van de ICT-branche. Waarschijnlijk zoekt u dan ook gericht naar ICT'ers met deze certificaten. Mogelijk is het onduidelijk voor u in welke mate onderdelen hiervan ook aan bod zijn gekomen binnen de ICT-opleidingen binnen het mbo. Dat is namelijk wel vaak het geval. De blauwdruk is daarom handig bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers en bij het bijscholen van uw personeel.

Handig voor scholen
Opleiders, docenten en ontwerpers van curricula voegen vaak bewust onderdelen van ICT-certificeringen toe aan de opleiding. De leerling krijgt dan actuele kennis mee die rechtstreeks toepasbaar is in de stage of de eerste baan. Ook wordt het dan gemakkelijker om naast het reguliere ICT-diploma een ICT-certificaat te behalen. 

Verschil
Certificaten hebben betrekking op producten van één leverancier. Opleiders streven daarentegen ook naar het bijbrengen van algemene kennis en inzichten met betrekking tot ICT. Dat maakt het traject minder tijdgebonden, omdat productlijnen snel veranderen in de ICT. Het middelbaar beroepsonderwijs heeft ook een breder doel om (veelal jonge) mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Daarom besteden ze ook aandacht aan algemene competenties, zoals samenwerken, projectmatig werken en plannen. De diplomavergelijkingen op Loket MBO ICT richten zich op certificeringen met een bewezen civiel effect in de sector. Denk aan Microsoft, Linux Professional Institue (LPI), CompTIA, Cisco, Oracle, etcetera.

0
0
0
s2sdefault