Nieuwsberichten

Kwalificaties ICT

Derde rapportage Monitor Keuzedelen gepubliceerd

Eind vorig jaar hebben 71 scholen informatie aangeleverd voor de derde rapportage van de Monitor Keuzedelen. Deze levert zowel op landelijk als op schoolniveau interessante informatie op. Op de website van Herziening MBO vindt u een overzicht terug van het aanbod van keuzedelen door het bekostigd onderwijs dat informatie heeft aangeleverd voor deze monitor. 

Lees meer over: Derde rapportage Monitor Keuzedelen gepubliceerd

Opleiders starten met uitvoering keuzedeel GEO ICT

Dit schooljaar wordt in het mbo gestart met de keuzedelen. Die zijn ontwikkeld om actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt snel een plek in het beroepsonderwijs te geven. Onderwijs en bedrijfsleven investeren op deze wijze in een toekomstbestendige balans tussen vakmanschap en innovaties. Een mooi voorbeeld daarvan is het keuzedeel GEO ICT.

Lees meer over: Opleiders starten met uitvoering keuzedeel GEO ICT

Advies over het certificeren van keuzedelen

Sinds de herziening van de kwalificatiestructuur zijn keuzedelen onlosmakelijk verbonden met het middelbaar beroepsonderwijs. Om voor het niet-bekostigd onderwijs een leven lang leren te stimuleren, besloot het ministerie van OCW om te onderzoeken welke keuzedelen in aanmerking zouden kunnen komen om te koppelen aan een door de minister erkend certificaat.

Lees meer over: Advies over het certificeren van keuzedelen