Nieuwsberichten

De laatste tijd wordt er regelmatig bericht over de kwaliteit van de ICT-opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Studenten klagen over het feit dat wat zij leren verouderd is. Het bedrijfsleven spreekt zelfs van opleidingen die ondermaats zijn. Daarom moet de ICT-kwalificatiestructuur op de schop.

o37sKRQEerder berichtten we al over de plannen van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om de kwalificatiestructuur te gaan herzien. Deze plannen krijgen steeds meer vorm en inhoud. Zo moet er veel meer aandacht komen voor cybersecurity. Een terechte constatering, maar biedt de ICT-kwalificatiestructuur op dit moment al niet de mogelijkheid om deze materie te integreren in het curriculum? Los je alles op met het aanpassen van de kwalificatiedossiers?

Ook binnen het onderwijs realiseert men zich dat dit niet de enige oplossing is om de kwaliteit te verbeteren. Het belang van samen optrekken met het bedrijfsleven wordt dan ook door velen onderschreven en al in praktijk gebracht. Hierdoor krijgen docenten de kans om met de hulp van het bedrijfsleven hun kennis bij te spijkeren en wordt er vooruitlopend op de nieuwe kwalificatiestructuur nu al gewerkt aan de implementatie van actuele en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

sme cmraTwee mooie initiatieven die dit laten zien zijn de projecten Smart Makers Education en Cybersecurity Centre MRA. Vooruitlopend op de aanpassingen van de kwalificatiestructuur worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Internet Of Things en Cybersecurity geïmplementeerd in het onderwijs. Daarnaast wordt er binnen het onderwijs in toenemende mate gebruik gemaakt van ICT-certificeringen. Via de daaraan gekoppelde courseware krijgen opleiders de kans om actuele ontwikkelingen in het vakgebied een plek te geven in het onderwijs. Loket MBO ICT draagt hieraan bij door via diplomavergelijkingen duidelijk te maken hoe deze certificeringen zich verhouden tot de kwalificatiestructuur.

Er wordt dus al volop gebruikgemaakt van de mogelijkheden die er zijn om de actualiteit binnen het ICT-vakgebied te implementeren in het onderwijs. Dat er nog werk aan de winkel is, blijkt evident. Het feit dat een nieuwe ICT-kwalificatiestructuur hieraan bij gaat dragen, is alleen maar positief te noemen.