Nieuwsberichten

Blauwdruk ICT

Diplomavergelijking LPI geactualiseerd

Zoals u weet vergelijken wij de inhoud van reguliere ICT-kwalificaties met de inhoud van ICT-certificeringen. Zo krijgen onderwijs, bedrijfsleven en studenten inzicht in hoe onderdelen van ICT-diploma's inhoudelijk verwant zijn met ICT-certificeringen. Afgelopen periode hebben Loket ICT en Linux Professional Institute (LPI) samengewerkt aan een actualisering van de bestaande diplomavergelijking.
 

Lees meer over: Diplomavergelijking LPI geactualiseerd

Diplomavergelijking CompTIA geactualiseerd

Loket MBO ICT vergelijkt de inhoud van reguliere ICT-opleidingen met de inhoud van ICT-certificaten die er volgens het bedrijfsleven toe doen. Vanwege de herziening van de kwalificatiestructuur en het feit dat ook certificeringslijnen regelmatig aangepast worden aan de ontwikkelingen in het vakgebied, dienen alle vergelijkingen die Loket MBO ICT in beheer heeft geactualiseerd te worden. Als eerste presenteren we de geactualiseerde blauwdruk van CompTIA

Lees meer over: Diplomavergelijking CompTIA geactualiseerd

Certificaten koppelen aan kwalificatiestructuur

Met veel interesse lezen we in de meest recente nieuwsbrief van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) het bericht vanuit het ministerie van OCW rondom certificaten. De minister wil eenheden uit de kwalificatiestructuur aan certificaten verbinden om de inzetbaarheid van volwassenen, werkenden en werkzoekenden te vergroten. Zij heeft SBB gevraagd een eerste reeks van keuzedelen aan te wijzen waaraan een certificaat verbonden kan worden. Ook wil ze advies over het proces voor het verbinden van certificaten aan onderdelen van kwalificaties.

Lees meer over: Certificaten koppelen aan kwalificatiestructuur

Meer artikelen...

  1. Actualisering Blauwdruk ICT