Nieuwsberichten

Beroepspraktijkvorming

Challenge voor app-ontwikkelaars

In de Challenge School & Toekomst daagt de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Jet Bussemaker, app-ontwikkelaars -jong en oud- uit om de match tussen vraag en aanbod van stages en (leer)banen voor jongeren en starters te verbeteren. Stagiaires koppelen aan stages. Net afgestudeerden aan een eerste baan. Met deze Challenge help jij werknemer en werkgever dichter bij elkaar te brengen. Met de datasets die als open data beschikbaar worden gesteld kan jij helpen de jeugdwerkloosheid weg te programmeren.

Lees meer over: Challenge voor app-ontwikkelaars