Kwalificatiedossiers ICT

In het middelbaar beroepsonderwijs wordt gewerkt met kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan de beginnend beroepsbeoefenaar, iemand die net een opleiding heeft voltooid, moet voldoen. In een dossier staat beschreven welke kerntaken en werkprocessen een deelnemer moet kunnen uitvoeren en welke kennis, vaardigheden en attitudes hiervoor nodig zijn.

Het kwalificatiedossier moet zeker niet gezien worden als het curriculum voor een opleiding. Het is aan de onderwijsinstelling om een dossier te vertalen naar een opleiding en bijbehorend curriculum. Anders gezegd, een dossier beschrijft het WAT, een onderwijsinstelling geeft invulling aan het HOE.

Ook de mbo-ICT-opleidingen zijn gebaseerd op kwalificatiedossiers. Dossiers ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs. Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen scholen gebruik maken van de nieuwste, beroepsgerichte dossiers. Het gaat hier om:

  • Medewerker ICT (niveau 2)
  • Medewerker beheer ICT (niveau 3)

  • ICT-beheerder (niveau 4)
  • Netwerk- en mediabeheerder (niveau 4)

  • Applicatie- en mediaontwikkelaar (niveau 4)
  • Gamedeveloper (niveau 4)

Logo SDB

KD Links

Meer (achtergrond)informatie over de (ICT-)kwalificatiestructuur is te vinden op

kwalificaties