HBO

card beheer small

De domeinbeschrijving van de Bachelor of ICT dient als functioneel kwalificatiekader voor hogescholen in samenwerking met werkgevers, gericht op de startbekwaamheid van ict-professionals van de toekomst. HBO profielen worden door de opleiders opgesteld aan de hand van deze domeinbeschrijving. Deze biedt de mogelijkheid om op een overzichtelijke manier een competentieprofiel weer te gegeven. Daarnaast is het een hulpmiddel omte laten zien hoe dit is vertaald naar specifieke inhouden van curriculumonderdelen. Op basis van de domeinbeschrijving bepalen opleidingen hetc ompetentieprofiel van hun afgestudeerden en daarbij de inhoudelijke breedte, diepte en keuzemogelijkheden. Opleidingen kunnen ervoor kiezen om derelatie van hun competenties met de matrix meer of juist minder strikt te laten zijn.

De domeinbeschrijving is opgesteld voor diverse doelgroepen.De domeinbeschrijving is opgesteld voor diverse doelgroepen. Voor opleidingen is dit een kaderstellend document. Opleidingen kunnen hun eigen opleidingsprofiel, leerdoelen en curricula afleiden uit de domeinbeschrijving. Expliciete koppeling van het eigen opleidingsprofiel aan de  domeinbeschrijving borgt inhoud en eindniveau van de opleiding. Voor bedrijven geeft de domeinbeschrijving inzicht in het beoogde eindniveau en de ict-kwaliteiten van afgestudeerden. Vanwege de variĆ«teit in ict-opleidingen biedt een generieke domeinbeschrijving houvast om de actuele kwaliteiten van afgestudeerden in beeld te krijgen. Voor (aankomende) studenten geeft de domeinbeschrijving informatie over de inhoud van het werk en de verschillende opleidingen. Voor aanpalende bachelordomeinen markeren de randen van deze domeinbeschrijving de grenzen van de Bachelor of ICT. Aan deze randen ligt aansluiting met bachelordomeinen als de Bachelor of Engineering, de Bachelor of Creative Technologies en de Bachelor of Business Administration.

De Bachelor of ICT matrix bestaat uit de volgende (niveaU 1, 2,3) beroepstaken:

  • Gebruikersinteractie
  • Bedrijfsprocessen
  • Infrastructuur
  • Software
  • Hardware Interfacing

Deze zijn allen weer verdeeld over de volgende aandachtsgebieden:

  • Beheren
  • Analyseren
  • Adviseren
  • Ontwerpen
  • Realiseren

 Deze profielen zijn terug te vinden in de Domeinbeschrijving Bachelor of ICT van HBO-I.

0
0
0
s2sdefault