Nieuwsberichten

CA-ICT moedigt leerlingen aan om hun ICT-talent te ontwikkelen. Vakmensen in de ICT zijn namelijk hard nodig. Nu en in de toekomst. In 2016 heeft CA-ICT aan tien ambitieuze ICT-deelnemers een studiebeurs ter beschikking gesteld in de vorm van een CA-ICT Award ter waarde van €2.500. Loket MBO ICT volgt de winnaars om verslag te doen van hoe zij hun ICT-talent verder ontwikkelen. Vandaag vragen we aan René Buunk hoe het met hem gaat.

 Wat heb je sinds het winnen van de award in april allemaal gedaan?

René klein

Na het met succes afronden van de opleiding tot Applicatie Ontwikkelaar ben ik gestart met de opleiding Software Development op de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Ik heb daar ondertussen voldoende studiepunten behaald om vrijstelling te krijgen voor de propedeuse. Ik heb in deze periode gewerkt aan een project waarin ik in teamverband heb gezorgd voor de oplevering van een product voor een daadwerkelijke klant. Ik heb daarbij veel voordeel gehad van de opgedane ervaring tijdens mijn mbo-opleiding.

Wat is de belangrijkste leerervaring van de afgelopen periode?

Tijdens mijn opleiding op het hbo heb ik stappen gezet om mijn programmeerkennis verder uit te breiden. Ik heb veel geleerd op het gebied van objectgeoriënteerd programmeren. Specifiek op het gebied van SOLID-principes. Ook merk ik dat ik meters gemaakt heb als het gaat om de kwaliteit van de code. Vergeleken bij een jaar geleden is mijn code schoner geworden en daardoor beter leesbaar voor anderen. 

banner caict awards2Welke ontwikkelingen in het vakgebied zijn je de afgelopen periode opgevallen?

Ik ben erg geïntresseerd geraakt in virtual en augmented reality. Er worden langzaam maar zeker steeds meer interessante applicaties ontwikkeld die qua functionaliteit heel wat potentie kunnen hebben. Ik volg het nu vooral op het gebied van gaming. Daar zie je interessante ontwikkelingen op het gebied van virtual en augmented reality. 

Wat zijn je plannen voor de komende periode?

Uiteraard wil ik me blijven verdiepen in alle onderwerpen die hierboven al genoemd zijn. Daarnaast wil ik graag na dit semester stage gaan lopen in het buitenland. Ik ben heel benieuwd naar de ontwikkelingen in dit vakgebied in andere landen. Kijken ze daar op eenzelfde manier tegen het vertalen van techniek naar functionaliteit aan?