Over Loket MBO ICT

Onder de vlag van Loket MBO ICT informeert Stichting Praktijkleren zowel het bedrijfsleven als het onderwijs over de ontwikkelingen binnen sector ICT en Creatieve Industrie. CA-ICT ondersteunt ons hierbij. Tevens zorgen zij voor de link naar Sectorkamer ICT & Creatieve Industrie bij SBB. De nieuwe organisatie te Zoetermeer waar de wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven een plek hebben gekregen. De focus ligt op het middelbaar beroepsonderwijs, maar uiteraard is er ook aandacht voor bevordering van de doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs.
 
Via deze website en Twitter informeren wij u over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het kwalitatief en kwantitatief afstemmen van vraag en aanbod binnen de sector, overeenkomsten en verschillen tussen ICT-diploma's en particuliere certificeringslijnen (Blauwdruk ICT), de ICT-beroepenwedstrijden en de CA-ICT awards. Op LinkedIn gaan wij graag met u in gesprek over de actuele ontwikkelingen. In de groep MBO-ICT onderwijs in Nederland delen meer dan 1000 leden hun bevindingen met betrekking tot de diverse ontwikkelingen in sector ICT. U bent van harte uitgenodigd om lid te worden van deze groep.